"Stort tack för ert kärkomna kort"

Minna and Gustav Wächter

Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar av familjen Wächter, såväl till dem som skrivit och omnämns i brevkorten som till deras efterlevande. Tack Ylva, Jonatan, Felicia, Gabriel och Tobias för er kärlek och ert stöd!

Min tacksamhet är stor gentemot min ”bonusmamma”, Ruth Wächter, som inte bara ägnat mycket tid åt att förklara och berätta om det Tyskland hon växte upp i, utan även varit charmerande sällskap på resor i dagens Tyskland. Tack Ruth!


Jag vill tacka alla tidigare medlemmar i Hechaluz och vänner till min far som tagit emot mig i sina hem i Sverige, Tyskland, Israel och USA. Tack för att ni så generöst har givit mig av er tid, låtit mig titta i era personliga arkiv och delat med er av era minnen. Tack Lotti Cohn, Cordelia Edwardsson, Herbert (Zeev) Gollop, Wolfgang Hirsch, Lies och Alfred Kalter, Josef Karlberg, Ulli Kohlberg, Margot Lasker (Miriam Yaari), Marianne Löllbach, Ruth Meyer, Judith Rotschild, Anna och Dan Schier, Stefan Schueler, Yael Waldman, Björn Widén och ni som inte vill bli namngivna.

Fil. Dr. Malin Thor har delat med sig av sina omfattande kunskaper om Hechaluz i Sverige och dessutom kontrollerat den svenska delen av manuset. För den del av manuset som rör Hamburg har historikern och författaren Sybille Baumbach gjort motsvarande. Tack Malin och Sybille!
Sybille Baumbach och hennes kollega Claudia Thorn har även ledsagat mig i arbetet på Hamburger Staatsarchiv, där den eminente Jürgen Sielemann varit till ovärderlig hjälp. Ett stort tack också till Judith Landshut och Hamburgs judiska församling samt Hamburger Gesellschaft für jüdische Genealogi.

Sütterlinstube Hamburg har transkriberat flera hundra brev och andra dokument från gammal tysk skrivstil till det latinska alfabetet. Tack Dr. Peter Hohn, Hannelore Faroß, Heinz Demmin och alla andra som hjälpt till med transkriptionerna.

Jag vill tacka alla medarbetare på KZ-Gedenkstädte Neuengamme för ett gott samarbete. Speciellt Herbert Diercks för genomläsning av manuskript och arrangerandet av den uppläsning där Michael Grilll och Ulrike Jensen gav liv åt en samling dokument ur min fars kvarlåtenskap. Aneta Heinrich tackar jag för att hon satte mig i kontakt med Sütterlinstube Hamburg.
Tack sporthistoriker och författare Werner Skrentny för guidning och förklaringar om Hamburger Sports Verein (HSV) under 1920-talet. Tack också Alexander Iwan och alla andra jag kommit i kontakt med på HSVs museum.

Tack pastor Tobias Götting för den värdiga och vackra minnesgudstjänsten i Ansgarkyrkan, och alla ni som där och då läste ur materialet.

Vid Hamburgs Universitet har jag fått hjälp av Dr. Michaela Giesing, Professor (em.) Dr. Ina Lorenz, Struan Robertson, Professor Dr. Fritiof Trapp, Dr. Barbara Müller-Wesemann med flera. Stort tack!

Jag är skyldig ett tack till Museum för Hamburgerische Geschichte och Günther Peterlein med kollegor vid Amt für Wiedergutmachung. Tack också Bianca Leal vid Landesarchiv Nordrhein Westphalen, Birgit Graack och Meike Kruse vid Hansestadt Lübeck – Fachbereich Kultur samt Dr. Bettina Schleier vid Staatsarchiv Bremen.

Stort tack till historiker och författare Angelika Ellman-Krüger i Berlin, Cilly Kugelmann vid Jüdisches Museum Berlin, Barbara Wolff vid Albert Einstein Archives i Jeruslalem.

Tack för all hjälp i Riga Walts Apinis vid University of Latvia in Riga och Marger Westermanis vid Jewish Museum in Riga.

Jag känner stor tacksamhet gentemot Stockholms Judiska församling som öppnat sitt arkiv för mig. Jag vill också tacka all personal som jag har haft kontakt med på Riksarkivet i Stockholm.
På Kungliga Konsthögskolan i Stockholm vill jag speciellt tacka professor Fredric Bedoire, Jonas Willamsson och Pernilla Gunnar.

Ett stort tack går till alla på Paideia, The European Institute for Jewish Studies in Stockholm, framför allt till institutets ledare Barbara Spectre som öppnat många dörrar för mig.

Slutligen vill jag tacka mina översättare Paul Berf, Marlaine Delargy, Lars W Freij och Sally-Ann Spencer för de fina översättningarna. Tack!

Tack också alla ni som läser och bidrar med kommentarer.

Tack!

 

Torkel S Wächter, Mars 2010